Loading...

FR6115 4- Axis Hoisting Robot

Model : FR6115 4- Axis Hoisting Robot

Key Feature

  • FR Hoisting SCARA Robot is a horizontal multi-joint robot developed by ADTECH. The repeatability is 0.01mm, the rated payload is 1KG and the maximum payload is 3KG
  • FR Hoisting SCARA Robot là một robot đa khớp treo ngang được phát triển bởi ADTECH. Sai số lặp lại là 0,01mm, tải trọng định mức là 1KG và tải trọng tối đa là 3KG.

Description

  • FR6115 is a Hoisting Scara Robot product with the advantage that the R-axis achieves a maximum operating range of ±360°. Less occupation, better for plant layout, easily suitable for various products line, lower cost for operation and maintenance,.
  • FR6115 là sản phẩm Hoisting Scara Robot với ưu điểm là trục R đạt phạm vi hoạt động tối đa ±360°.Thiết kế ít chiếm dụng diện tích, tốt cho việc bố trí nhà máy, dễ dàng phù hợp với các dòng sản phẩm khác nhau, chi phí vận hành và bảo trì thấp hơn.

Model FR6115
Number of axes

(Số lượng trục)

4
Arm length

(Tầm với tối đa)

600 mm
Standard cycle time

(Cycle time tiêu chuẩn)

0,38s
Rated/Max payload

(Tải trọng hoạt động)

1 kg/3 kg
Axis Specification

(Đặc điểm trục)

X Axis

(Trục X)

Arm length

(Tầm với)

300mm
Rotation Range

(Phạm vi hoạt động)

±360°
Y Axis

(Trục Y)

Arm length

(Tầm với)

300 mm
Rotation Range

(Phạm vi hoạt động)

±360°
Z Axis

(Trục Z)

Rotation Range

(Phạm vi hoạt động)

150 mm
R Axis

(Trục R)

Rotation Range

(Phạm vi hoạt động)

±360°
Max running speed

(Tốc độ tối đa)

X, Y Axis Synthesis

(Trục X, Y)

7395,3 mm/s
Z Axis

(Trục Z)

1333,3 mm/s
R Axis

(Trục R)

1666.7°/s
Repeat Positioning Accuracy

(Sai số lặp lại)

X, Y Axis Synthesis

(Trục X, Y)

±0,02 mm
Z Axis

(Trục Z)

±0,01 mm
R Axis

(Trục R)

±0,005°
Voltage

(Điện áp sử dụng)

1 phase- 220V
Body weight

(Trọng lượng)

21,5 kg

Download Tài Liệu Kỹ Thuật

Thông tin thêm về kỹ thuật, tính năng, giao diện và các phụ kiện đi kèm.

PHÙ HỢP VỚI CÁC ỨNG DỤNG

Tra Keo

Thực Phẩm

Bắt Vít

Dán Nhãn

U/D Khác

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “FR6115 4- Axis Hoisting Robot”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Go to Top