Loading...

KR CYBERTECH nano ARC (Payload : 6-8 KG)

Model : KR CYBERTECH nano ARC

Key Feature

  • With a compact design and small footprint, the robots ensure optimal utilization of the space in robotic cells, the robot can be floor-, wall- or ceiling-mounted or even installed at a certain angle. (Với thiết kế nhỏ gọn và diện tích nhỏ, các rô bốt đảm bảo sử dụng tối ưu không gian, có thể được gắn trên sàn, tường, trần nhà hoặc góc).
  • The 50-millimeter hollow-shaft wrist is a future-oriented innovation: the hollow axis allows reduced main axis motion with short cycle times and utmost precision of movement (Cổ tay trục rỗng 50 mm là một cải tiến hướng tới tương lai: trục rỗng cho phép giảm chuyển động trục chính với thời gian chu kỳ ngắn và chuyển động chính xác tối đa).
  • Easily integrated into existing production lines and allows the uncomplicated mounting of welding equipment (Dễ dàng tích hợp vào các dây chuyền sản xuất hiện có và cho phép lắp thiết bị hàn không phức tạp).

Description

  • The KR CYBERTECH nano ARC product family is optimized for continuous-path applications such as arc welding and the application of adhesives and sealants. The industrial robots offer ideal performance combined with a high power density – for maximum economy at low cost.
  • Dòng sản phẩm KR CYBERTECH nano ARC được tối ưu hóa cho các ứng dụng ray trượt như hàn hồ quang, dán keo,… Cung cấp hiệu suất lý tưởng và mật độ công suất cao cùng lúc – tiết kiệm tối đa chi phí.

Download Tài Liệu Kỹ Thuật

Thông tin thêm về dữ liệu kỹ thuật, tính năng, giao diện và các phụ kiện đi kèm.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “KR CYBERTECH nano ARC (Payload : 6-8 KG)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Go to Top