FCT – Wireless MB Tester Development (High Volume)

Kiểm tra chức năng

Categories: , Tags: , ,

Description

Kiểm tra độ bao phủ:

 • Trình tự nguồn/Điện áp
 • Kiểm tra I2C/Đèn nền hiện tại/vôn
 • Kiểm tra giọng nói/tai nghe/mic
 • SD/USB_A/USB_C
 • Tự kiểm tra Wifi/BT

Giải pháp thiết bị kiểm tra: 

 • Tăng cường mô-đun USB_A/C
 • Tăng cường thẻ âm thanh
 • Tăng cường SMU/E-load
 • MM kỹ thuật soos16ch 1Mhz/Thu thâp dữ liệu/40mHz
 • Cố định không dây
 • Thiết kế bo mạch chủ không dây

Phần mềm kiểm tra:

 • LabVIEW + Object C

 

Test Coverage:

 • Power Sequence/Voltage
 • I2C test/backlight current/volt.
 • Speak/headphone/mic test
 • SD/USB_ A/USB_C
 • Wifi/BT self-test

Test Equipment Solutions:

 • Booster USB_A/C module
 • Booster audio card
 • Booster SMU/E-load
 • 16ch 1Mhz/DAQ/40Mhz digital MM
 • Wireless fixture
 • Wireless Mainboard design

Test Platform:

 • LabVIEW + Object C

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “FCT – Wireless MB Tester Development (High Volume)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Go to Top