Description

Vùng kiểm tra:

 • Đo lường điệp áp/dòng điện
 • Đo lường tần số sóng vuông
 • Đo lường tần số làm việc tối đa
 • Kiểm tra điện áp quá mức/điện áp thấp
 • Kiểm tra thứ cấp
 • Kiểm tra nhiệt độ quá mức
 • Kiểm tra lỗi dây
 • Kiểm tra bộ điều chỉnh
 • Kiểm tra nguồn điện cấp chuyển mạch trình điều khiển cổng

Nền tảng kiểm tra:

 • Nền tảng kiểm tra Genesis (dựa trên NI PXI)
 • Vật cố định thử nghiệm với mô đun VPC
 • Bộ phân tích LED tăng cường
 • LabView

Test Coverage:

 • Voltage/current measurement
 • Square wave frequency measurement
 • Max working frequency measurement
 • Overvoltage/Under voltage tests
 • Secondary overcurrent tests
 • Over-temperature test
 • Wire fault test
 •  Regulator test
 • Gate driver switching power supply test

Test Platform:
• Genesis test platform (NI PXI based)
• Test fixture with VPC module
• Booster LED analyzer
• LabView