Description

Những tính năng chính:

Có sẵn các mô đun cho việc kiểm tra bao gồm:

 • Âm học (loa/mic)
 • Màn hình
 • Camera
 • Bảng cảm ứng
 • Xúc giác (Nhấn phím)
 • Kết nối ăng ten RF
 • Máy rung
 • Gia tốc kê
 • Đèn LED/ Đèn Flash máy ảnh
 • Cảm biến tiệm cận
 • Cảm biến ánh sáng
 • Sạc

More key features:

Modules available for testing of :

 • Acoustics (speakers/mics)
 • Displays
 • Cameras
 • Touch panels
 • Tactility (keypress)
 • RF antenna connection
 • Vibrators
 • Accelerometers
 • LED/Camera Flash
 • Proximity sensor
 • Light sensor
 • Charging
 • Etc