Description

Tự động hóa ICT cánh tay Robot:

  • 1 Robot để xử lý 2 máy ICT
  • Băng tải UUT vào/ra
  • Robot gắp và đặt kết hợp với định vị bằng thị giác
  • Camera tự động quét
  • Người vận hành tự động hiệu chỉnh tầm nhìn
  • Cốđịnh ICT tự động mở / đóng Jig
  • Tích hợp kiểm tra ICT
  • Bảo vệ an toàn
  • Điều khiển PLC
  • Thiết kế gắp kép

Robot Arm ICT Automation:
• 1 Robot to handle 2 ICT Machine
• UUT conveyor in/out
• Failure conveyor out
• Robot pick and place with vision positioning
• Camera auto scan
• Operator auto vision calibration
• ICT fixture auto open/close Jig
• ICT Test Integration
• Safety Protection
• PLC control
• Dual gripper design