ROS series

Tính năng sản phẩm:

 • Thiết kế kích thước linh hoạt
 • Góc chiếu xạ có thể được điều chỉnh theo yêu cầu thử nghiệm
 • Lựa chọn và kết hợp màu tùy ý
 • Tấm khuyếch tán tùy chọn để tạo sự đồng nhất khuếch tán ánh sáng

Product feature  :

 • Flexible size design
 • Irradiation angle can be adjusted according to testing requirements
 • Custom color selection and combination
 • Optional diffuse plate to make light diffusion uniformity.
Category: Tag:

Description

 

Ứng dụng: 

 • Ưu tiên chiếu sáng trường rộng
 • Nhận dạng kí tự khác nhau
 • Kiểm tra ngoại hình khác nhau
 • Kiểm tra hư vỏng và lỗi khác nhau
 • Đọc mã vạch, mã QR một chiều
 • Kiểm tra thành phần trên đ, đánh dấu bạc hà trên bề mặt kim loại
 • Chiếu xa đồng đều ở các góc cao
 • Tính năng chiết xuất ở góc thấp

Applications :

 • Widefield lighting preferred
 • Various character recognition
 • Various appearance inspection
 • Various damage and defect inspection
 • QR codes, one-dimension code barcode reading
 • Inspection the component on substrates mint-mark on the metal surface
 • Uniform irradiate at high angles
 • Extraction feature at a low angle

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ROS series”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Go to Top