Bộ máy là sự kết hợp của hệ thống kiểm tra trực quan và tự động hóa. Bộ máy sẽ kiểm tra những lỗi như lỗ bị kẹt/thiếu lỗ trên bảng điều khiển PCB. Khi áp dụng bộ máy vào làm việc, nó sẽ giúp bạn cải thiện được chất lượng kiểm soát của quy trình cắt, đồng thời công nhân cũng giảm được thời gian trong khâu kiểm tra.

This machine is the combination of a visual inspection system and automation. The machine inspects stuck holes/lack of holes in a panel of PCB. Applying this machine will help you improve the controlling quality of the cutting process, reduce the inspection time of workers.

Features & Specifications / Tính năng & Thông số kĩ thuật

Specifications

Thông số kỹ thuật

Detail

Chi tiết 

Type of inspection

Loại hình kiểm tra

Stuck hole, lack of hole, calculate the percentage of cutting hole ability

Lỗ bị kẹt, thiếu lỗ, tính toán phần trăm khả năng cắt lỗ

Panel size

Bảng điều khiển kích cỡ

Maximum size of panel: 600mm W x 750mm H

Kích cỡ tối đa của bảng điều khiển

FOV (Field Of View)

Phạm vi quan sát

Max: 38mm W x 30.4mm H

Tối đa: 38mm W x 30.4mm H

Speed of inspection

Tốc độ kiểm tra

0.2s/FOV

0,2s/vùng

Speed of system

Tốc độ hệ thống

0.7s/FOV

0,7s/vùng

Camera 1.3 MP Mono camera; Frame rate: 90 fps
Robot positioning

Định vị robot

X, Y table – 600mm W x 800mm H

Bộ khung X, Y – 600mm W x 800mm H

Support Gerber

Hỗ trợ Gerber

Extracting data from Gerber files about holes and product locations. It will help for the setting model process.

Trích xuất dữ liệu từ các tệp Gerber về các lỗ và vị trí sản phẩm, nó sẽ hỗ trợ cho quá trình thiết lập mô hình.