Description

Vùng kiểm tra:

Kiểm tra màn hình LCD:

 • Kiểm tra màu sắc và cường độ
 • Kiểm tra đối sánh mẫu
 • Kiểm tra pixel lỗi, xấu
 • Kiểm tra Mura
 • Kiểm tra xuyên âm

Kiểm tra LCD:

 • Kiểm tra màu sắc và cường độ
 • Kiểm tra Tắt/Mở
 • Kiểm tra biểu tượng LED
 • Kiểm tra cảm ứng LED
 • Đường vẽ màn hình LCD

Thiết bị kiểm tra:

 • IPC cùng giám sát
 • Camera công nghiệp*2 Basler/ACA2500-14gc
 • Ống kính (8mm*1,12mm*1)
 • Máy quét mã vạch 2D
 • Bộ đổi nguồn DC-POE
 • Thẻ Ethernet (2 cổng)
 • Mô-đun bảng XY
 • Bảng điều khiển cố định
 • Mô-đun tự động cắm và rút phích cắm

Phần mềm kiểm tra:

 • Windows 10 OS
 • Labview
 • NI Vision

Test Coverage 
LCD Display Test:
• Color & Intensity Test
• Pattern Match Test
• Bad pixels test
• Mura test
• Crosstalk test
LED Test:
• Color & Intensity Test
• On/Off Test
• LED Icon test
•LED Touch Test
•LCD screen draw line
Test Equipment :
•IPC with Monitor
•Industrial Camera*2 Basler/ACA2500-14gc
•Lens(8mm*1 , 12mm*1)
•2D barcode scanner
•DC power adaptor — POE
•Ethernet Card(2 ports)
• XY Table module
• Fixture control board
• Auto plug and unplug module
Test Software
• Windows 10 OS
• Labview
• NI Vision