SPQ Series

Tính năng sản phẩm:

 • Phù hợp cho những khu vực lớn của các vật thể được đo
 • Chiếu sáng đồng đều
 • Loại bỏ phản chiếu

Product features:

 • Suitable for large area of measured objects
 • Uniform illumination
 • Eliminate the reflective
Category: Tag:

Description

Ứng dụng:

 • Kiểm tra màu sắc và hình thức bên ngoài của khung
 • Khai thác cạnh điện thoại di động
 • Kiểm tra bên ngoài đồng hồ
 • Nhận dạng kí tự khác nhau
 • Kiểm tra màu và nhận dạng vít cho điện thoại di động
 • Kiểm tra kích thước lỗ tròn của vỏ điện thoại di động

Application :

 • Inspection of the frame’s color and appearance
 • Mobile phone edge extraction
 • Clock appearance inspection
 • Various character recognition
 • Color inspection, and screws recognition for Mobile phone
 • Round hole size inspection of mobile phone shell

     

Wave length/color temp

Bước sóng/Nhiệt độ màu

Red : 620-630 nm

Đỏ: 620-630 nm

IR : 850-940 nm
Blue: 465-475 nm

Xanh dương: 465-475nm

UV: 365-405 nm
White: 6000-10000K

Trắng: 6000-10000K

Green: 520-530 nm

Xanh lá: 520-530 nm

Storage environment

Môi trường bảo quản

Temp : -20-60℃

Nhiệt độ: -20-60℃

Humidity : 20-85%RH(Non-condensation)

Độ ẩm: 20-85% RH (không ngưng tụ)

Using environment

Môi trường sử dụng

Temp: 0-40℃

Nhiệt độ: 0-40℃

Option accessories

Phụ kiện tùy chọn

Extension cable

Cáp kéo dài

Controller

Bộ điều khiển

CST-DPS series、CST-APS series、CST-SPS series(The selected controller should match the power of the light source)

Bộ điều khiển CST-DPS series、CST-APS series、CST-SPS series (Bộ điều khiển được chọn nên tương thích với nguồn điện đèn)

Service life

Tuổi thọ

When the environment is at 25℃, the red color works continuously for 6000 hours with 50% illumination, the decrement at 50%.

Khi nhiệt độ môi trường ở mức 25 độ, màu đỏ hoạt động xuyên suốt trong 6000 giờ với độ chiếu sáng là 50%, giảm dần ở mức 50%.

When the environment is at 25℃, the white color works continuously for 3000 hours with 50% illumination, the decrement at 50%.

Khi nhiệt độ môi trường ở mức 25 độ, màu trắng hoạt động liên tục 3000 giờ với mức chiếu sáng là 50%, giảm dần mức 50%.

Quality assurance

Đảm bảo chất lượng

If the fault is not caused by personal reasons and CST products ship out in 1 year, we will provide free maintenance or replacement services. 

Nếu lỗi không phải do nguyên nhân người sử dụng và sản phẩm CST xuất xưởng trong vòng 1 năm, chúng tôi sẽ cung cấp dịch vụ bảo trì hoặc thay thế miễn phí.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “SPQ Series”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Go to Top