SL-005X Ionizing Air Nozzle

  • Vòi phun khí nén ion đưa ion tới các khi vực cụ thể để trung hòa điện tích ví dụ như ở các khu vực gặp sự cố mà không thể tiếp cẩn được. Nó cũng được dùng lí tưởng khi cài đặt trên một máy trạm cố định để đánh tan các điện tích tĩnh. Vòi phun khí có khoảng cách hiệu quả là 1.000mm. Nó cũng cần cấp nguồn điện cho hoạt động nhưng phải đặt riêng.
  • Cần phải dùng khí nén sạch để đảm bảo vòi phun được vận hành một cách tốt nhất . 

  • Ionizing compressed air nozzle delivers ionization to neutralize charges in a specific area such as an inaccessible trouble spot. It is ideally installed on a fixed workstation to dissipate static charges. The Air nozzle has an effective distance of  1,000mm. It requires a power supply for the operation which must be ordered separately.
  • Clean compressed air is required to ensure the best performance of the ionizing air nozzle.
Category: Tags: , , ,

Description

Operating Voltage

Điện áp hoạt động

4KV、50Hz
Operating Air Pressure

Áp lực khí hoạt động

0.3Mpa~0.8Mpa
Air Consumption

Tiêu thụ khí

about 5m3/H(0.5Mpa)
Discharge Time

Thời gian phóng điện

≤1s(150mm)
Offset Voltage

Điện áp bù

-50V ~ +50V

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “SL-005X Ionizing Air Nozzle”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Go to Top