Description

Operating Voltage

Điện áp hoạt động

4.6KV
Operating Temperature

Nhiệt độ hoạt động

0℃ ~ +45℃
Weight

Trọng lượng

0.5kg
HV Cable Length

Độ dài cáp HV

3m
Operating Air Pressure

Áp suất khí hoạt động

0.3~0.8Mpa
Air Consumption

Tiêu thụ khí

about 5m3/H(0.5Mpa)
Testing Conditions

Điều kiện kiểm tra

Testing Voltage:1000V~100V,-1000V~-100V

Điện áp kiểm tra: 1000V~100V,-1000V~-100V

Temperature:22℃±5℃ RH:≤60%

Nhiệt độ: 22℃±5℃ RH:≤60%

Distance: 150mm

Khoảng cách: 150mm

Decay Time

Thời gian hao mòn

≤1.0s (0.5 Mpa)
Offset Voltage

Điện áp bù

-50V ~ +50V