SL-003A Overhead /Desktop Ionizing Air Blower

Tính năng:

  1. SL-003A là sản phẩm được cải tiến dựa trên SL-003.
  2. Vỏ ngắn hơn cho những yêu cầu có không gian nhỏ hơn.
  3. Dành riêng cho sự làm việc của SL-003 nhưng với luồng gió mạnh và tập trung.
  4. Nó có thể đề bàn hoặc ở trên cao.

Features:
1.SL-003A is an improved product based on SL-003.
2. Shorter casing for smaller space requirements.
3. Reserved the construction of SL-003 but with strong and concentrated airflow.
4. It can be desktop or overhead.

Category: Tags: , , ,

Description

Input Voltage

Điện áp đầu vào

220VAC or 110VAC
Power Consumption

Tiêu thụ nguồn điện

80VA
Operating Temperature

Nhiệt độ hoạt động

-10℃ ~ +45℃
Air Volume Range

Phạm vi thể tíc h không khí

(50~110)CFM * 3
Weight

Trọng lượng

 5.2 kg
Size

Kích thước

600(L) x 170(W) x 120(H) (mm)
Testing Conditions

Điều kiện kiểm tra

Testing Voltage:1000V~100V,-1000V~-100V

Điện áp kiểm tra: 1000V~100V,-1000V~-100V

Temperature:22℃±5℃  RH:≤60%

Nhiệt độ: 22℃±5℃  RH:≤60%

Distance: 300mm

Khoảng cách: 300mm

Decay Time

Thời gian hao mòn

≤1.3s
Offset Voltage

Điện áp bù

-10V ~ +10V

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “SL-003A Overhead /Desktop Ionizing Air Blower”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Go to Top