Loading...

SG650

Model : SG650 (SG series)

Key features: 

 • Designed for high-speed operation (Được thiết kế để vận hành tốc độ cao).
 • Well-suited for increasing throughput for small part processing (Phù hợp để tăng thông lượng xử lý các chi tiết nhỏ).
 • Highly repeatable and precise, the SG650 is ideal for assembly and sortation processes requiring short cycle times, as well as multi-process systems needing pick-and-place capability (Khả năng lặp lại và chính xác cao, lý tưởng cho các quy trình lắp ráp và phân loại đòi hỏi thời gian chu kỳ ngắn, cũng như các hệ thống đa quy trình yêu cầu khả năng chọn và đặt).
 •  A compact model design minimizes mounting space and facilitates easy integration with existing automation (Thiết kế mô hình nhỏ gọn giảm thiểu không gian lắp đặt và tạo điều kiện tích hợp dễ dàng với tự động hóa hiện có).

Description

Key features:
 • Payload: 6 Kg
 • Maximum arm length: 650 mm
 • U Axis Range: 210 mm
 • Repeating Accuracy: 0,01 mm
 • Controller:  YRC1000micro
Đặc điểm nổi bật của SG650:
 • Tải trọng hoạt động: 6 Kg
 • Tầm với tối đa: 650 mm
 • Hành trình trục U: 210 mm
 • Sai số lặp lại: 0,01 mm
 • Controller:  YRC1000micro

Download Tài Liệu Kỹ Thuật

Thông tin thêm về dữ liệu kỹ thuật, tính năng, giao diện và các phụ kiện đi kèm.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “SG650”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Go to Top