Loading...

Robot Sơn (EPX Series)

Model : Robot Sơn (EPX Series)

Description

Key Features:

  • The MOTOMAN-EPX product line has a wide range of features suitable for each type of workpiece, with high performance controllers and ensure optimum paint quality.
  • Robot  Yaskawa EPX is flexible, fast and powerful, able to handle heavy payload up to 100 kg. This is a robot with six axes, range of motion achieves 4,091 mm vertically, and 3,010 mm horizontally. The shaft speed is fast, which reduces cycle times and increases total production output. The design of the Yaskawa EPX Paint Robot is very compact, suitable for even small spaces.
  • The powerful DX100 controller provides fast internet connections and can eliminate the need for costly PLCs or HMIs. This controller has multiple Robot  Yaskawa EPX controls supporting up to 8 robots/72 axes.

Đặc điểm nổi bật:

  • Dòng sản phẩm MOTOMAN-EPX có nhiều tính năng đa dạng phù hợp cho từng loại phôi, những cánh tay với các ống được định tuyến bên trong và bộ điều khiển hiệu suất cao. Ứng dụng tốt nhất cho Robot sơn EPX là đảm bảo chất lượng sơn tối ưu.
  • Robot  Yaskawa EPX linh hoạt nhanh và mạnh mẽ, có thể giải quyết được trọng tải nặng lên đến 100 kg. Đây là một robot có sáu trục, sàn làm việc lớn vì đạt được 4.091 mm theo chiều dọc, và 3.010 mm theo chiều ngang. Tốc độ trục nhanh, giúp giảm thời gian chu kỳ và tăng tổng sản lượng sản xuất. Thiết kế Robot Sơn Yaskawa EPX rất gọn phù hợp với cả không gian nhỏ hẹp.
  • Bộ điều khiển DX100 mạnh mẽ cung cấp các kết nối internet nhanh và có thể loại bỏ nhu cầu về PLC hoặc HMI tốn kém. Bộ điều khiển này có nhiều điều khiển Robot  Yaskawa EPX hỗ trợ tối đa 8 robot / 72 trục.

Download Tài Liệu Kỹ Thuật

Thông tin thêm về dữ liệu kỹ thuật, tính năng, giao diện và các phụ kiện đi kèm.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Robot Sơn (EPX Series)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Go to Top