Description

Kiểm tra các loại:

  • Công suất truyền
  • Tỷ lệ mất gói
  • Độ nhạy RX
  • Thông lượng trên lớp MAC (Đường lên, Đường xuống)
  • Thông lượng trên lớp giao thức (Đường lên, Đường xuống)

Đặc điểm kỹ thuật của thiết bị:

• Băng tần 2.4 / 5GHz
• Băng thông 20/40/80 MHz
• Điều chế SISO 、 2×2 MIMO Nhập lên đến 256QAM
• IEEE 802.11ac, Tương thích với a / b / g / n

Test Items:

• Transmitted Power
• Packet Loss Ratio
• RX sensitivity
• Throughput on MAC layer
protocol(Uplink, Downlink)
• Throughput on IP layer
protocol(Uplink, Downlink)

Instrument Specification :

• Frequency Band 2.4/5GHz
• Bandwidth 20/40/80 MHz
• SISO、 2×2 MIMO Modulation
Type up to 256QAM
• IEEE 802.11ac, Compatible with a/b/g/n