Loading...

LBR iiwa (Payload : 7 – 14 KG)

Model : LBR iiwa

 • The LBR iiwa, one of KUKA’s lightweight cobots specialized in delicate assembly work, safety fences make way for human-robot-collaboration in the workspace.
 • LBR iiwa, một trong những cobots hạng nhẹ của KUKA chuyên dùng trong công việc lắp ráp tinh vi, hàng rào an toàn tạo điều kiện cho sự hợp tác giữa con người và robot trong không gian làm việc.

Description

Key features:

 • Payload: 7-14 Kg, Range of Motion: 800-820 mm
 • The lightweight LBR iiwa with its high-performance servo control is able to detect contours quickly under force control
 • It establishes the correct installation position and mounts components quickly and with the utmost precision with an axis-specific torque accuracy of ±2% of the maximum torque
 • The LBR iiwa can also find small, delicate components in next to no time without your assistance.
 • The LBR iiwa’s controller, KUKA Sunrise Cabinet, simplifies the quick start-up of even complex applications. Give your operator a third hand and have the LBR iiwa take care of unergonomic, monotonous tasks reliably and independently.

Đặc điểm nổi bật:

 • Tải trọng hoạt động: 7-14 Kg, phạm vi hoạt động 800-820 mm
 • LBR iiwa nhẹ với điều khiển servo hiệu suất cao có thể phát hiện các đường viền nhanh chóng dưới sự kiểm soát của lực.
 • Nó thiết lập vị trí lắp đặt chính xác và gắn các thành phần một cách nhanh chóng và chính xác tối đa với độ chính xác mô-men xoắn cụ thể theo trục là ± 2% mô-men xoắn cực đại. LBR iiwa cũng có thể tìm thấy các thành phần nhỏ, tinh vi ngay lập tức mà không cần sự hỗ trợ của bạn
 • Bộ điều khiển của LBR iiwa, KUKA Sunrise Cabinet, giúp đơn giản hóa việc khởi động nhanh chóng ngay cả các ứng dụng phức tạp. Cung cấp cho người điều hành của bạn bàn tay thứ ba và để LBR iiwa đảm nhận các nhiệm vụ một cách đáng tin cậy và độc lập.

Download Tài Liệu Kỹ Thuật

Thông tin thêm về dữ liệu kỹ thuật, tính năng, giao diện và các phụ kiện đi kèm.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “LBR iiwa (Payload : 7 – 14 KG)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Go to Top