Loading...

KR SCARA

Model : KR SCADA

  • Powerful, fast, highly efficient. Whether for small parts assembly, material handling or testing – the new, ultra-compact KR SCARA robot instantly delivers maximum efficiency and maximum cost savings. With a large number of built-in media supplies, you can handle almost any task in no time.
  • Mạnh mẽ, nhanh chóng, hiệu quả cao. Cho dù lắp ráp các bộ phận nhỏ, xử lý vật liệu hay kiểm tra – robot KR SCARA siêu nhỏ gọn mang lại hiệu quả và tính kinh tế tối đa ngay từ đầu. Với nhiều hệ thống cung cấp phương tiện tích hợp, chúng có thể xử lý hầu hết mọi nhiệm vụ.
Category: Tags: , ,

Description

  • The KR SCARA robot makes automation in price-sensitive industries simpler and more sustainable. Packed with smart features, the KR SCARA offers an attractive overall package: Light and thin, and extremely fast and powerful, and equipped with a load capacity of 6 kg.
  • RoBot KR SCARA giúp tự động hóa trong các ngành một cách đơn giản hơn và tiết kiệm bền vững hơn. Được trang bị các tính năng thông minh, KR SCARA cung cấp một gói tổng thể hấp dẫn: Nhẹ và mỏng, đồng thời cực kỳ nhanh và mạnh và được trang bị khả năng chịu tải 6 kg.

Download Tài Liệu Kỹ Thuật

Thông tin thêm về dữ liệu kỹ thuật, tính năng, giao diện và các phụ kiện đi kèm.

PHÙ HỢP VỚI CÁC ỨNG DỤNG

Tra Keo

Tra Keo

Bắt Vít

Dán Nhãn

U/D Khác

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “KR SCARA”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Go to Top