Loading...

KR QUANTEC (Payload : 120-300 KG)

Model : KR QUANTEC

  • KR QUANTEC robots are in the high payload category and have the largest payload and reach in their field on the market. The all-powerful KUKA robot is designed for use in almost every market segment – ​​from the automotive industry to the foundry industry to the medical industry.
  • Các rô-bốt KR QUANTEC thuộc danh mục tải trọng cao và có tải trọng và tầm với lớn nhất trong lĩnh vực này trên thị trường. Rô-bốt toàn năng KUKA được thiết kế để sử dụng trong hầu hết các phân khúc thị trường – từ ngành công nghiệp ô tô cho đến công nghiệp đúc, ngành y tế.

Description

Key features:

  • Having innovative features not only in technical details but also include long-term aspects such as operational simplification, maintenance costs and process optimization of the system.
  • The KR QUANTEC series is the world’s first industrial robot with digital auxiliary motion modes. These are digitized motion modes to optimize the robot workflow for specific use cases. For example, the “Path Mode” mode allows the track to move with high precision. The “Dynamic Mode” allows higher speeds to reduce cycle times.
  • The KR QUANTEC series offers optimum performance as well as maximum performance and advanced design. Streamlined interference contours, environmental conditions that allow expansion as well as an extremely small footprint ensure maximum flexibility in use as well as in cavity and system design.

Đặc điểm nổi bật:

  • Được phát triển với nhiều cải tiến, không chỉ ở các chi tiết kỹ thuật mà còn hướng tới các yếu tố dài hạn như đơn giản hóa vận hành, chi phí bảo trì và tối ưu hóa quy trình của hệ thống.
  • Dòng KR QUANTEC là rô-bốt công nghiệp đầu tiên trên thế giới có các chế độ chuyển động bổ trợ kĩ thuật số. Đây là các chế độ chuyển động được số hóa để tối ưu hóa quy trình làm việc của rô-bốt trong các trường hợp sử dụng cụ thể. Chẳng hạn chế độ “Path Mode” (Chế độ đường dẫn) cho phép đường ray di chuyển với độ chính xác cao. Chế độ “Dynamic Mode” (Chế độ động) cho phép tốc độ cao hơn để giảm thời gian chu kì.
  • Dòng KR QUANTEC mang lại chỉ số tối ưu cũng như hiệu suất tối đa và thiết kế tiên tiến. Các đường viền giao thoa tinh gọn, điều kiện môi trường cho phép mở rộng cũng như khung máy nhỏ đảm bảo tính linh hoạt tối đa trong sử dụng cũng như trong thiết kế khoang và hệ thống.

Download Tài Liệu Kỹ Thuật

Thông tin thêm về dữ liệu kỹ thuật, tính năng, giao diện và các phụ kiện đi kèm.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “KR QUANTEC (Payload : 120-300 KG)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Go to Top