Loading...

KR IONTEC (Payload : 20-70 KG)

Model : KR IONTEC

  • Low energy consumption, low operating costs and little maintenance (mức tiêu thụ năng lượng thấp, chi phí vận hành thấp và bảo trì ít).
  • Having digital motion modes, the robot’s performance can be tailored to different processes or sub-steps – as required for greater accuracy or speed (Có các chế độ chuyển động kỹ thuật số, có thể điều chỉnh hiệu suất của rô bốt theo các quy trình hoặc bước phụ khác nhau – theo yêu cầu để có độ chính xác hoặc tốc độ cao hơn).
  • Oil change is only necessary after every 20,000 operating hours and availability of spare parts for 25 years ensures long-term planning safety (Thay dầu chỉ cần thiết sau mỗi 20.000 giờ hoạt động và phụ tùng hoạt động ổn định trong 25 năm đảm bảo cho kế hoạch dài hạn).

Description

Key features:

  • Whether on the floor, on the wall or in an inclined position – the KR IONTEC combines a compact design with the largest work area for its payload class for optimal use of space while taking up little space
  • Equipped with a waterproof and dustproof serial wrist and protected motor, the robot is suitable for almost any field of application
  • The casting option also allows for heat use and an extended temperature range from 0° to 55°C.

Đặc điểm nổi bật:

  • KR IONTEC kết hợp thiết kế nhỏ gọn với khu vực làm việc lớn nhất cho lớp tải trọng của nó để sử dụng không gian tối ưu trong khi chiếm ít chỗ (Ở  trên sàn, trên tường hay ở vị trí nghiêng).
  • Được trang bị một cổ tay nối tiếp chống nước và chống bụi và động cơ được bảo vệ, phù hợp với hầu hết mọi lĩnh vực ứng dụng.
  • Cho phép sử dụng đối với nhiệt và phạm vi nhiệt độ mở rộng từ 0° đến 55°C.

Download Tài Liệu Kỹ Thuật

Thông tin thêm về dữ liệu kỹ thuật, tính năng, giao diện và các phụ kiện đi kèm.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “KR IONTEC (Payload : 20-70 KG)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Go to Top