KR CYBERTECH (Payload:8-22KG)

Model : KR CYBERTECH

  • Achieve exceptionally high speeds and thus work faster – with constant precision (Các rô-bốt công nghiệp của dòng KR CYBERTECH đạt được tốc độ cao đặc biệt, làm việc nhanh hơn – với độ chính xác ổn định).
  • Install flexible robots on the floor, on the wall, ceiling or even at a certain angle (Lắp đặt các rô-bốt linh hoạt trên sàn nhà, trên tường, trần nhà hoặc thậm chí ở một góc nhất định).
  • A slim robotic wrist core and an extremely compact and robust appearance (Phần lõi cổ tay rô-bốt mảnh và diện mạo cực kì nhỏ gọn và khỏe khoắn).
  • Suitable for machining, handling large parts, mounting, palletizing and arc welding (Phù hợp cho gia công, xử lý các bộ phận lớn, lắp đặt, xếp hàng lên tấm nâng và hàn hồ quang).

Description

KR CYBERTECH Nano

  • The industrial robots of the KR CYBERTECH series offer you the world’s most comprehensive model range in the lowest load class with the highest power density. They are ideally suited for space-saving cellular modeling concepts and provide the best performance – at an exceptionally low overhead.
  • Các rô-bốt công nghiệp của dòng KR CYBERTECH cung cấp cho bạn phạm vi mô hình toàn diện nhất trên thế giới trong loại tải trọng thấp nhất với mật độ công suất cao nhất. Chúng phù hợp lý tưởng cho các khái niệm mô hình tế bào tiết kiệm không gian và cung cấp hiệu suất tốt nhất – với chi phí phát sinh đặc biệt thấp.

Download Tài Liệu Kỹ Thuật

Thông tin thêm về dữ liệu kỹ thuật, tính năng, giao diện và các phụ kiện đi kèm.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “KR CYBERTECH (Payload:8-22KG)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Go to Top