Loading...

KR 1000 TITAN ( Payload: 750-1300KG)

(1 customer review)

Model : KR 1000 Titan

Key Feature

  • The KR 1000 titan handles the heaviest workpieces and components precisely and safely. With high speed and dynamic acceleration, it ensures optimal cycle times (Titan KR 1000 xử lý các phôi và thành phần nặng nhất một cách chính xác và an toàn. Với tốc độ cao và gia tốc năng động, nó đảm bảo cycle time tối ưu).
  • The KR 1000 titan offers versatile application options. It can be integrated into existing systems easily and without the need to adapt the foundations (Titan KR 1000 hỗ trợ linh hoạt đa ứng dụng. Nó có thể được tích hợp vào các hệ thống hiện có một cách dễ dàng và không cần phải điều chỉnh nền tảng).
  • The high accuracy helps improve your manufacturing quality and reduce costs (Độ chính xác cao cải thiện chất lượng sản xuất của mình và giảm chi phí).

Description

  • The KR 1000 titan masters the handling of heavy loads over distances of up to 6.5 meters precisely and quickly.  Robot maximum payload up to 1.3 tonnes.
  • The KR 1000 titan hỗ trợ xử lý hàng hoá tải trọng nặng trong khoảng cách lên đến 6,5 mét một cách chính xác và nhanh chóng. Nó có trọng tải tối đa lên đến 1,3 tấn.

Download Tài Liệu Kỹ Thuật

Thông tin thêm về dữ liệu kỹ thuật, tính năng, giao diện và các phụ kiện đi kèm.

1 review for KR 1000 TITAN ( Payload: 750-1300KG)

  1. admin

    OK

Add a review

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Go to Top