FQS Series

Tính năng sản phẩm:

 • Áp dụng cho đối tượng đo hình vuông
 • Chiếu sáng đồng đều
 • Loại bỏ phản chiếu

Product features:

 • Apply to the square measured object
 • Uniform illumination
 • Eliminate the reflective
Category: Tag:

Description

Ứng dụng:

 • Định vị sản phẩm FPC
 • Kiểm tra các kinh kiện điện tử
 • Kiểm tra độ uốn của pin
 • Kiểm tra độ bẩn bề mặt đường khâu
 • Kiểm tra rơi chân IC
 • Kiểm tra mô hình bề ngoài của chất nền

Application  :

 • FPC product positioning
 • Electronic components inspection
 • Pin bending inspection
 • Stitch surface dirty inspection
 • IC pin drop inspection
 • Inspection of appearance pattern of the substrate

Wave length/color temp

Bước sóng/ Nhiệt độ đèn

Red : 620-630 nm IR : 850-940 nm 
Blue: 465-475 nm

Xanh: 465-475 nm

UV: 365-405 nm

UV: 365-405nm

White: 6000-10000K

Trắng: 6000-10000K

Green: 520-530 nm

Xanh lá: 520-530 nm

Storage environment

Môi trường bảo quản

Temp : -20-60℃

Nhiệt độ: 20-60℃

Humidity : 20-85%RH(Non-condensation)

Độ ẩm: 20-85%RH (Không ngưng tụ)

Using environment

Môi trường sử dụng

Temp: 0-40℃

Nhiệt độ: 0-40℃

Option accessories

Phụ kiện tùy chọn

Extension cable

Cáp kéo dài

Controller

Bộ điều khiển

CST-DPS Series、CST-APS Series、CST-SPS Series(The selected controller should match the power of the light source)

Bộ điều khiển CST-DPS Series、CST-APS Series、CST-SPS Series (Bộ điều khiển được chọn nên tương thích với nguồn điện đèn)

Service life

Tuổi thọ

When the environment is at 25℃, the red color works continuously for 6000 hours with 50% illumination, and the decrement at 50%.

Khi môi trường ở ngưỡng 25 độ C, đèn đỏ hoạt động liên tục trong 6000 giờ với chiếu sáng ở mức, giảm dần ở mức 50%

When the environment is at 25℃, the white color works continuously for 3000 hours with 50% illumination, and the decrement at 50%.

Khi môi trường ở 25 độ C, đèn trắng hoạt động liên lục trong 3000 giờ với chiếu sáng ở mức 50% , giảm dần ở mức 50%.

Quality assurance

Đảm bảo chất lượng

If the fault is not caused by personal reasons and CST products ship out in 1 year, we will provide free maintenance or replacement services. 

Nếu lỗi không phải do nguyên nhân người sử dụng và sản phẩm CST xuất xưởng trong vòng 1 năm, chúng tôi sẽ cung cấp dịch vụ bảo trì hoặc thay thế miễn phí.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “FQS Series”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Go to Top