FLS Series

Tính năng sản phẩm:

 • Khu vực ánh sáng nhỏ được chiếu xạ đồng đều
 • Vật liệu phản xạ khuyếch tán, dẫn ánh áng đồng đều

Product feature :

 • Light irradiated uniformly small light source area
 • Diffuse reflective material conducts light uniformly
Category: Tag:

Description

Ứng dụng:

 • Hòm điện, kiểm tra các bộ phận
 • Độ phản chiếu cao, kiểm tra kí tự bề mặt không đồng đều
 • Kiểm tra mẫu vải
 • Đo lường kích thước và nhận diện mã QR
 • Kiểm tra kí tự laze trên bề mặt củatụ gốm
 • Kiểm tra vết xước trên bề mặt nhựa
 • Nhận dạng kí tự in phun

Application  :

 • Electrical housing, parts inspection
 • High reflection, uneven surface character inspection
 • Fabric pattern inspection
 • Dimension measurement and QR code recognition
 • Inspection of the laser character on the surface of the ceramic capacitor
 • Plastic surface scratch inspection
 • Inkjet character recognition
 • Disposable cup dirty inspection
Wavelength/color temp

Bước sóng/ Nhiệt độ màu

Red : 620-630 nm

Đỏ: 620-630 nm

IR : 850-940 nm
Blue: 465-475 nm

Xanh dương: 465-475 nm

UV: 365-405 nm
White: 6000-10000K

Trắng: 6000-10000K

Green: 520-530 nm 

Xanh lá: 520-530 nm

Storage environment

Môi trường bảo quản

Temp : -20-60℃ Humidity : 20-85%RH(Non-condensation)

Độ ẩm: 20-85%RH (Không ngưng tụ)

Using environment

Môi trường sử dụng

Temp: 0-40℃

Nhiệt độ: 0-40 độ C

Option accessories

Phụ kiện that thế

Extension cable

Cáp kéo dài

Controller

Bộ điều khiển

CST-DPS series、CST-APS series、CST-SPS series(The selected controller should match the power of the light source)

Bộ điều khiển CST-DPS series、CST-APS series、CST-SPS serise (Bộ điều khiển được chọn nên tương thích với nguồn đèn)

Service life When the environment is at 25℃, the red color works continuously for 6000 hours with 50% illumination, and the decrement at 50%.

Khi môi trường ở mức 25 độ C, đèn đỏ hoạt động liên tục trong 6ooo giờ với 50% độ sáng, và giảm ở mức 50%

When the environment is at 25℃, the white color works continuously for 3000 hours with 50% illumination, and the decrement at 50%.

Khi môi trường ở mức độ 25 độ C, màu trắng sẽ hoạt động liên tục trong 3000 giờ với 50% ở mức chiếu sáng, và giảm đi 50%.

Quality assurance

Đảm bảo chất lượng

If the fault is not caused by personal reasons and CST products ship out in 1 year, we will provide free maintenance or replacement services. 

Nếu lỗi không phải do nguyên nhân người sử dụng và sản phẩm CST xuất xưởng trong vòng 1 năm, chúng tôi sẽ cung cấp dịch vụ bảo trì hoặc thay thế miễn phí.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “FLS Series”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Go to Top