Description

Vùng kiểm tra:

 • Kiểm tra BLE Ping
 • Kiểm tra BLE RF
 • Kiểm tra cảm biến hiệu ứng Hall-TBD
 • Kiểm traddefn nền (sử dụng Camera)
 • Kiểm tra sạc

Thiết bị kiểm tra:

 • IPC cùng giám sát
 • Máy quét mã vạch
 • TEKTRONIX RSA306
 • Ăng ten tham chiếu định hướng >10dB
 • Camera công nghiệp (Baumer TXG50C + 8mm ống kính)
 • Bluetooth dongle

Vật cố định test:

 • Bảng điều khiển vật cố định
 • Hộp chắn >=60dB
 • Kệ kiểm tra

Test Coverage
• BLE Ping Test
• BLE RF Test
• Hall Effect Sensor Test – TBD
• Backlight Test (Use Camera)
• Charging Test

Test Equipment
• IPC with monitor
• 2D Barcode Scanner
• TEKTRONIX RSA306
• >10dB directional reference antenna
• Industrial Camera( Baumer TXG50C + 8mm lens )
• Bluetooth dongle

Test Fixture
• Fixture Control Board
• Shielding Box >=60db
• Test Rack