DS Series

Tính năng sản phẩm:

 • Ánh sáng khuếch tán đến từ tấm phản xạ hình vòm.
 • Nguồn sáng không bóng phản xạ khuếch tán.
 • Thích hợp cho các bề mặt nhấp nhô, các vật thể phản chiếu.

Product feature :

 • Diffuse light comes from the dome-shaped reflector.
 • Diffuse reflection shadowless light source.
 • Suitable for undulating surfaces, reflective objects.
Category: Tag:

Description

Ứng dụng:

 • Kiểm tra lỗi bề mặt
 • Kiểm tra lỗi trên các bề mặt lồi lõm
 • Kiểm tra lỗi bề mặt hồ quang
 • Kiểm tra bề mặt kim loại, thủy tinh và các vật thể phản chiếu khác
 • Nhận dạng đặc điểm cuat ngoại hình thiết bị điện
 • Khai thác cạnh các bộ phận phần cứng
 • Kiểm tra diện mạo trục bánh xe

Application :

 • Surface defect Inspection
 • Inspection of concave and convex surface defects
 • Inspection of arc surface defects
 • Metal, glass, and other reflective objects surface inspection
 • Character recognition of electrical appliance appearance
 • Hardware parts edge extraction
 • Line color differentiate
 • Wheel hub appearance inspection

Wavelength/color temp

Bước sóng/Nhiệt độ màu

Red: 620-630 nm IR: 850-940 nm
Blue: 465-475 nm UV: 365-405 nm
White: 6000-10000K Green: 520-530 nm
Storage environment
Môi trường bảo quản
Temp : -20-60℃

Nhiệt độ: -20-60℃

Humidity : 20-85%RH(Non-condensation)

Độ ẩm: 20-85%RH (Không ngưng tụ)

Using environment

Môi trường sử dụng

Temp: 0-40℃

Nhiệt độ: 0-40℃

Option accessories

Phụ kiện tùy chọn

Extension cable

Cáp kéo dài

Controller

Bộ điều khiển

CST-DPS series, CST-APS series、CST-SPS series(The selected controller should match the power of the light source)

Bộ điều khiển CST-DPS series, CST-APS series、CST-SPS series (Bộ điều khiển được chọn nên tương thích với nguồn điện của đèn)

Service life

Tuổi thọ

When the environment is at 25℃, the red color works continuously for 6000 hours with 50% illumination, and the decrement is at 50%.

Khi môi trường ở mức 25 độ C, đèn màu đỏ hoạt động liên tục trong khoảng 6000 giờ với 50% độ sáng, và giảm 50%

When the environment is at 25℃, the white color works continuously for 3000 hours with 50% illumination, and the decrement is at 50%.

Khi môi trường ở mức 25 độ C, đèn màu đỏ hoạt động liên tục trong khoảng 3000 giờ với 50% độ sáng, và giảm 50%

Quality assurance

Đảm bảo chất lượng

If the fault is not caused by personal reasons and CST products ship out in 1 year, we will provide free maintenance or replacement services. 

Nếu lỗi không phải do nguyên nhân người sử dụng và sản phẩm CST xuất xưởng trong vòng 1 năm, chúng tôi sẽ cung cấp dịch vụ bảo trì hoặc thay thế miễn phí.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “DS Series”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Go to Top