Blasting flash lights

  • Cải thiện sự ổn định của ánh sáng, mức độ ánh sáng tối đa của nguồn đèn sáng một lần có thể lên tới 10 triệu LUX.
  • Phù hợp với những lần ứng dụng tốc độ cao
  • Sử dụng đèn chớp sưởi ấm thấp  và tuổi thọ cao hơn
  • Có thể tùy chỉnh nhiều loại khác nhau để đáp ứng nhu cầu của từng đối tượng khách hàng.

  • Improve brightness instantaneously, the max brightness of partial light source can reach ten million LUX.
  • Suitable for high-speed flying occasions.
  • Using for stroboscopic, lower heating, longer life.
  • Various series could be customized to satisfy different application requirements.

 

Category: Tag:

Description

Ứng dụng: 

Sử dụng cho sự kiểm tra với những yêu cầu tốc độ cao, nguồn đèn pin có thể được sử dụng thay thế

Loại của nguồn đèn pin bao gồm: ánh sáng thanh, ánh sáng đồng trục, ánh sáng mái vòm, ánh sáng vòng không bóng, v.v.


Application :
Use for the inspection with very high-speed requirements, the flashlight source can be used instead.
The types of flashlight sources include bar light, coaxial light, dome light, shadowless ring light, etc.


       

Wavelength/color temp

Bước sóng/nhiệt độ màu

Blue 465-475 nm

Xanh dương 465-475 nm

Red 620-630 nm

Đỏ 620-630 nm

White 6000-6500K

Trắng 6000-6500K

Temperature

Nhiệt độ

Storage environment

Môi trường bảo quản

-20-60℃
Using environment

Môi trường sử dụng

0-40℃
Humidity

Độ ẩm

Storage environment / Using environment

Môi trường bảo quản/ Môi trường sử dụng

20-85%RH(Non-condensation)

20-85%RH (Không ngưng tụ)

Option accessories

Phụ kiện tùy chọn

Extension cable, Diffuse plate

Cáp mở rộng, tấm khuyeesch tán

Controller

Điều khiển

CST-BPSseries(The selected controller should match the power of the light source)

Bộ điều khiển CST-BP Series (Bộ điều khiển được chọn nên tương ứng với nguồn điện đèn)

Service life

Tuổi thọ

When the environment is at 25℃, the red color works continuously for 6000 hours with 50% illumination, and the decrement is at 50%

Khi môi trường ở ngưỡng 25 độ, đèn đỏ hoạt động liên tục khoảng 6000 giờ với 50% độ chiếu sáng, và giảm ở mức 50%

When the environment is at 25℃, the white color works continuously for 3000 hours with 50% illumination, and the decrement at 50%.

Khi môi trường ở ngưỡng 25 độ, đèn đỏ hoạt động liên tục khoảng 3000 giờ với 50% độ chiếu sáng, và giảm ở mức 50%

Quality assurance

Đảm bảo chất lượng

If the fault is not caused by personal reasons and CST products ship out in 1 year, we will provide free maintenance or replacement services. 

Nếu lỗi không phải do nguyên nhân người sử dụng và sản phẩm CST xuất xưởng trong vòng 1 năm, chúng tôi sẽ cung cấp dịch vụ bảo trì hoặc thay thế miễn phí.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Blasting flash lights”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Go to Top