Description

Các thành phần chính:

  • Cobot 6 trục
  • Tăng cường hệ thống định vị tầm nhìn
  • Hệ thống nâng và dỡ
  • Hệ thống băng tải
  • Hệ thống điều khiển PLC

Cải tiến kỹ thuật:

  • Một hệ thống tự động hóa có thể hỗ trợ hơn 2o mô hình khác nhau bằng cách chọn các cấu hình phần mềm khác nhau
  • Cùng một khay cho các model DUT khác nhau, vị trí và số lượng không cố định, có 2 hệ thống thị giác hỗ trợ robot gắp chính xác từ khay.
  • quét mã vạch 2D bằng camera công nghiệp.
  • Thiết bị kiểm tra ICT truyền thống đã được sửa đổi thành tự động mở/đóng
  • Phần mềm điều khiển tự động kết nối phần mềm kiểm tra ICT để tự động khởi động/dừng và truyền dữ liệu.

Key Components
• 6 axes Cobot
• Booster vision positioning system
• Loader and Unloader system
• Conveyer system
• PLC system

Technical innovation
• 1 automation system to support up to 20 different models by selecting different software configurations.
• Same tray for the different model of DUT, position and quantity is not fixed, there are 2 vision system to support robot to pick up correctly from the tray.
• 2D barcode scanning by the industrial camera.
• Modified the traditional ICT test fixture to auto-open/close
• Automation control software communicated to ICT test software to auto start/stop and data transfer.