Loading...

AR61030 4- axis Industrial Robot

Model : AR61030 4- axis Industrial Robot

Key Feature

  • Compact and flexible structure, fast running speed, high transmission precision and low noise (Cấu trúc nhỏ gọn và linh hoạt, tốc độ chạy nhanh, độ chính xác truyền cao và tiếng ồn thấp);
  • Equipped with ADTECH drive and control integrated controller QC400A, supporting multiple communication methods such as serial port, network, USB and so on (Được trang bị ổ đĩa ADTECH và bộ điều khiển tích hợp điều khiển QC400A, hỗ trợ nhiều phương thức giao tiếp như cổng nối tiếp, mạng, USB, v.v.)

Description

  • Compact, flexibility, suitable even for limited working spaces

Scara Robot AR61030 là sự kết hợp giữa thiết kế nhỏ gọn, linh hoạt và, phù hợp cho không gian làm việc hạn chế

  • Max payload 20 kg

Tải trọng hoạt động lớn 20 kg phù hợp với cả sản phẩm thao tác có khối lượng lớn

  • Low working noise and high repeat positioning accuracy ±0,02mm

Hoạt động với tiếng ồn thấp và  độ chính xác cao ±0,02mm,…

Model AR61030
Number of axes

(Số lượng trục)

4
Arm length

(Tầm với tối đa)

600 mm
Standard cycle time

(Cycle time tiêu chuẩn)

0,4s
Rated/Max payload

(Tải trọng hoạt động)

10 kg/20 kg
Axis Specification

(Đặc điểm trục)

X Axis

(Trục X)

Arm length

(Tầm với)

200mm
Rotation Range

(Phạm vi hoạt động)

±148°
Y Axis

(Trục Y)

Arm length

(Tầm với)

400 mm
Rotation Range

(Phạm vi hoạt động)

±150°
Z Axis

(Trục Z)

Rotation Range

(Phạm vi hoạt động)

300mm
R Axis

(Trục R)

Rotation Range

(Phạm vi hoạt động)

±360°
Max running speed

(Tốc độ tối đa)

X, Y Axis Synthesis

(Trục X, Y)

6545,0 mm/s
Z Axis

(Trục Z)

1388,9 mm/s
R Axis

(Trục R)

1000,0°/s
Repeat Positioning Accuracy

(Sai số lặp lại)

X, Y Axis Synthesis

(Trục X, Y)

±0,03 mm
Z Axis

(Trục Z)

±0,02 mm
R Axis

(Trục R)

±0,01°
Voltage

(Điện áp sử dụng)

1 phase- 220V
Body weight

(Trọng lượng)

43,5 kg

Download Tài Liệu Kỹ Thuật

Thông tin thêm về kỹ thuật, tính năng, giao diện và các phụ kiện đi kèm.

PHÙ HỢP VỚI CÁC ỨNG DỤNG

Tra Keo

Thực Phẩm

Bắt Vít

Dán Nhãn

U/D Khác

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “AR61030 4- axis Industrial Robot”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Go to Top