Loading...

AR4215 4- axis Industrial Robot

Model : AR4215 4- axis Industrial Robot

Key Feature

  • Compact and flexible structure, fast running speed, high transmission precision and low noise (Cấu trúc nhỏ gọn và linh hoạt, tốc độ chạy nhanh, độ chính xác truyền cao và tiếng ồn thấp);
  • Equipped with ADTECH drive and control integrated controller QC400A, supporting multiple communication methods such as serial port, network, USB and so on (Được trang bị ổ đĩa ADTECH và bộ điều khiển tích hợp điều khiển QC400A, hỗ trợ nhiều phương thức giao tiếp như cổng nối tiếp, mạng, USB, v.v.)

Description

  • AR4215 have best configuration with high performance

Tối ưu hóa phạm vi hoạt động, thiết kế cấu hình đạt hiệu suất lớn.

  • High precision up to ±0.01mm Đ

Độ chính xác cao ±0,01 mm.

  • Max running speed of X,Y Axis: 6283,2 mm/s

Tốc độ làm việc tối đa của trục X,Y đạt 6283,2 mm/s

Model AR9225
Number of axes

(Số lượng trục)

4
Arm length

(Tầm với tối đa)

400 mm
Standard cycle time

(Cycle time tiêu chuẩn)

0,35s
Rated/Max payload

(Tải trọng hoạt động)

2 kg/5 kg
Axis Specification

(Đặc điểm trục)

X Axis

(Trục X)

Arm length

(Tầm với)

200mm
Rotation Range

(Phạm vi hoạt động)

±132°
Y Axis

(Trục Y)

Arm length

(Tầm với)

200 mm
Rotation Range

(Phạm vi hoạt động)

±148°
Z Axis

(Trục Z)

Rotation Range

(Phạm vi hoạt động)

150 mm
R Axis

(Trục R)

Rotation Range

(Phạm vi hoạt động)

±360°
Max running speed

(Tốc độ tối đa)

X, Y Axis Synthesis

(Trục X, Y)

6283,2 mm/s
Z Axis

(Trục Z)

1333,3 mm/s
R Axis

(Trục R)

1666,7°/s
Repeat Positioning Accuracy

(Sai số lặp lại)

X, Y Axis Synthesis

(Trục X, Y)

±0,01 mm
Z Axis

(Trục Z)

±0,01 mm
R Axis

(Trục R)

±0,005°
Voltage

(Điện áp sử dụng)

1 phase- 220V
Body weight

(Trọng lượng)

13, 3 kg

Download Tài Liệu Kỹ Thuật

Thông tin thêm về kỹ thuật, tính năng, giao diện và các phụ kiện đi kèm.

PHÙ HỢP VỚI CÁC ỨNG DỤNG

Tra Keo

Thực Phẩm

Bắt Vít

Dán Nhãn

U/D Khác

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “AR4215 4- axis Industrial Robot”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Go to Top